Tips voor thuiszittende gezinnen door het coronavirus

Tips voor thuiszittende gezinnen door het Coronavirus

Plots zit een groot aantal gezinnen thuis vanwege het coronavirus. Waar de ouders naar hun werk gingen en de kinderen naar school, gaat iedereen nu niet weg en blijft thuis. Het gezinsleven en het werk en de school wordt gecombineerd binnen de muren van thuis. Het is voor veel ouders ineens heel hard werken om alles te organiseren. Kinderen hebben hun vrijheid niet meer om met andere kinderen te spelen en ouders hebben even geen uitlaatklep meer in hun werk, hobby’s of andere bezigheden.

De gezinspatronen komen nu onder druk te staan. Het is een beetje hetzelfde als wanneer de zomervakantie aanbreekt. Iedereen komt ineens bij elkaar te zitten. Op zich is dat ook heel leuk, maar het zorgt ook voor heel veel onderlinge spanning. En die spanning wordt uitvergroot. Hoe langer het zal duren des te meer zullen patronen onder druk komen te staan. De spanning die ouders en kinderen ervaren kan leiden tot uitbarstingen en ruzies. Het is evengoed mogelijk dat de spanning er wel is, maar onder het vloerkleed geschoven wordt. Eigenlijk kan je dan spreken van ‘stille uitbarstingen’.

Elk gezin heeft haar eigen patroon en gaat er op haar eigen manier mee om. Ieders stijl van communiceren, accepteren en conflict hanteren verschilt. Hoe dan ook heeft iedereen te maken met een plots veranderde situatie en moet iedereen zich aanpassen. Hierbij een aantal tips voor ouders om de rust te bewaren in het gezin en om de situatie een beetje te stroomlijnen.

  • Zoek naar het beste ritme met elkaar. Maak afspraken over dingen zoals hoe laat mogen de kinderen opstaan, waar werken ze aan hun schoolwerk en hoe lang, wanneer mogen de kinderen naar buiten, wanneer wordt er gegeten en wanneer wordt er tv gekeken. Kinderen kunnen hier heel goed in meedenken.
  • Belangrijk is dat kinderen aan hun schoolwerk kunnen zitten en dat ouders met hun werk bezig kunnen zijn. Dit kan je bereiken door duidelijke afspraken met elkaar te maken en af te stemmen met je partner wie wanneer op de kinderen let. De kinderen zullen geïnstrueerd moeten worden wanneer ze dingen wel en niet mogen en op welke momenten welke ouder ‘in charge’ is.
  • Als je eenmaal met elkaar een ritme gevonden hebt, is het belangrijk dit vol te houden. Dit zorgt voor structuur, duidelijkheid en overzicht. De voorspelbaarheid die hieruit voortvloeit hebben kinderen nodig. Het brengt rust voor het hele gezin en stelt iedereen in staat om aan de nieuwe situatie te wennen.
  • Niet geheel onbelangrijk is dat je als gezin momenten inlast om met elkaar te praten over de coronacrisis. Kinderen kunnen zich zorgen maken en hebben allerlei vragen. Het is belangrijk dat je als ouder open staat voor deze vragen en probeert ze zo zorgvuldig mogelijk te antwoorden. Niet dat je op alle vragen antwoord hebt, maar wel dat je open staat voor de vraag zelf en dat je samen met je kind kan verdragen dat het een goede vraag is, maar er helaas niet altijd een antwoord is. Niemand weet bijvoorbeeld nog hoe lang deze situatie duurt of hoeveel mensen er getroffen zullen worden.
  • Als ouder heb je een belangrijke voorbeeldfunctie in deze situatie. Kinderen letten goed op hun ouders of zij in de war raken. Daarop stemmen zij hun eigen gedrag af. Probeer niet te snel in paniek te raken noch de maatregelen van de overheid te bagatelliseren. Hou de communicatie met je kind open, wees rustig en bespreek de moeilijke gevoelens die worden opgeroepen door de onbekende situatie.

 

Ik wens alle kinderen en hun ouders sterkte toe in deze ongekende nieuwe realiteit.

Arnold Groos