Kinderen met ADHD worden helaas te weinig begrepen

Kinderen met ADHD worden helaas te weinig begrepen. Het woord ‘ADHD’ wordt ook gemakkelijk gebruikt. Maar als je kind deze ontwikkelingsstoornis heeft, is het knap lastig voor haar of hem om goed mee te komen. Zowel op school als in sociaal contact. Kinderen met ADHD zijn vaak zo impulsief dat ze worden gemeden door andere kinderen. Het lang concentreren in de klas lukt vaak niet, waardoor deze kinderen lesstof niet in zich op kunnen nemen en gemakkelijk achterop raken.

Uiteraard hebben kinderen met ADHD ook hele mooie en goede kanten, maar het zijn de negatieve kanten die de nadruk krijgen. Vooral omdat het om sociaal contact gaat en om schoolse prestaties. Het kan kinderen heel onzeker maken als ze niet mee kunnen komen. Als ouder dien je hier de aandacht voor te hebben en ervoor te zorgen dat goed wordt uitgezocht of je kind ADHD heeft en wat je er aan kunt doen.

In de praktijk zie ik heel veel ouders het contact aangaan met de leerkrachten, omdat het vaak onvoldoende wordt begrepen wat het voor de kinderen betekent en welke ondersteuning zij in de klas nodig hebben. Medicatie kan helpen om beter te concentreren en minder impulsief te zijn, maar het is zeker geen wondermiddel. Heel vaak is het zoeken naar de juiste medicatie en de goede dosering ervan. En medicatie hoeft niet altijd de weg te zijn. Gedragstherapie (al dan niet in combinatie met medicatie) kan ook helpen. Wat ik veel merk in de praktijk is dat kinderen hierdoor hun zelfvertrouwen herwinnen. Ze ontdekken bij zichzelf wat er hapert en hoe zij om kunnen gaan met hun moeilijkheden. Begrip en steun van ouders en school is hierin onontbeerlijk voor hen.